Skolas padome

Liepājas Tenisa sporta skolas Skolas padome ir koleģiāla institūcija, kuras mērķis ir uzlabot sabiedrības, pašvaldības, vecāku, izglītojamo, pedagogu un Skolas vadības sadarbību, sekmējot efektīvu darbību un izglītības procesa kvalitāti. Skolas padome darbojas, ievērojot Izglītības likuma normas un Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes “Liepājas Tenisa sporta skola” nolikumu. Padome darbojas kā padomdevējs dažādos skolas darbības jautājumos. Padomes sastāvs tiek veidots saskaņā ar Padomes reglamentu.

Padomes sastāvs un pārstāvniecība:

  1. Skolas padomes priekšsēdētāja – Ginta Latiša
  2. Skolas padomes priekšsēdētājas vietnieks – Oskars Stonis
  3. Skolas direktors – Gints Siliņš
  4. Skolas direktora vietniece – Santa Dreiblathena
  5. Skolas dibinātāja pārstāvis – Aivis Tints
  6. Treneri – Olga Bordjugova, Linda Priekule
  7. Vecāki – Mārtiņš Vecbrālis, Ilona Špaka, Ieva Aploka
  8. Skolas izglītojamie – Enija Paula Aploka, Dāvis Rolis
  9. Sapulču protokolētāja – Diāna Lūka
Papildus informācijai sazināties ar skolas padomes priekšsēdētāju:

Sazinies ar skolas padomi