Skolas padome

Liepājas Tenisa sporta skolas Skolas padome ir koleģiāla institūcija, kuras mērķis ir uzlabot sabiedrības, pašvaldības, vecāku, izglītojamo, pedagogu un Skolas vadības sadarbību, sekmējot efektīvu darbību un izglītības procesa kvalitāti. Skolas padome darbojas, ievērojot Izglītības likuma normas un Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes “Liepājas Tenisa sporta skola” nolikumu. Padome darbojas kā padomdevējs dažādos skolas darbības jautājumos. Padomes sastāvs tiek veidots saskaņā ar Padomes reglamentu.

Padomes sastāvs un pārstāvniecība:

  1. Skolas padomes priekšsēdētāja – Diāna Lauva
  2. Skolas padomes priekšsēdētājas vietnieks – Sindijs Pagrabs
  3. Skolas direktors – Elans Zīverts
  4. Skolas dibinātāja pārstāvis – Atis Deksnis
  5. Treneri – Evija Reinfelde, Agate Gurecka
  6. Skolas izglītojamie – Alise Vindiga, Elza Tomase
  7. Vecāki – Elīna Pirtniece-Niķele, Ivo Tikums
  8. Sapulču protokolētāja – Laura Migliniece
Papildus informācijai sazināties ar skolas padomes priekšsēdētāju:

Sazinies ar skolas padomi