Uzņemšana

Liepājas pilsētas pašvaldības iestādē “Liepājas Tenisa sporta skola” var pieteikties meitenes un zēni no 6 gadu vecuma. Vecāku līdzfinansējuma maksa sporta skolā ir 40 Eur/mēnesī. Treniņu biežums atkarīgs no bērnu vecuma grupas. Jaunākās grupas bērniem (6-9 gadi) treniņi notiek 4 reizes nedēļā, bet vecākajām grupām (10-18 gadi) notiek vismaz 5 reizes nedēļā.

Pieteikšanās

Lai pieteiktu bērnu Liepājas Tenisa sporta skolā, ir nepieciešams aizpildīt elektronisko pieteikuma formu. Mēs sazināsimies ar Jums pēc iespējas tuvākā laikā.

Papildus informācijai sazināties ar lietvedi:

Uzņemšanas kārtība

Uzņemšana Liepājas Tenisa sporta skolā notiek saskaņa ar uzņemšanas noteikumiem.

Nepieciešamie dokumenti uzņemšanai sporta skolā:

Iepazīstieties ar iesniegumu un izdrukājiet to uz 1 lapas abām pusēm 1 eksemplārā.

Aizpildiet šādu informāciju: audzēkņa vecāka vārdu, uzvārdu, adresi, tālruni, bērna vārdu, uzvārdu, datumu, kā arī norādiet treneri, grupu un apstipriniet informāciju ar parakstu divās vietās.

Aizpildiet informāciju par bērnu: vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzimumu, dzīvesvietas adresi un tālruni.

Lejupielādēt dokumentu

Uz iesnieguma nepieciešams uzlīmēt fotogrāfiju.

Sagatavojiet audzēkņa dzimšanas apliecības kopiju.

Nepieciešams iegūt ģimenes ārsta izziņu bērnam par to, ka ir atļauts nodarboties ar sporta nodarbībām.

Iepazīstieties ar vienošanos un izdrukājiet to uz 1 lapas abām pusēm 3 eksemplāros.

Aizpildiet šādu informāciju: vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarēto dzīvesvietu, audzēkņa vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarēto dzīvesvietu, e-pasta adresi rēķiniem, informāciju par maksātāju un apstipriniet informāciju ar parakstu.

Vienošanās numuru, sporta veidu un datumu atstājiet neaizpildītu.

Lejupielādēt dokumentu

Iepazīstieties ar dokumentu un izdrukājiet to 1 eksemplārā.

Atzīmējiet vienu fotogrāfiju un videomateriālu apstrādes veidu, kam sniedziet piekrišanu.

Aizpildiet šādu informāciju: vecāka/likumiskā pārstāvja vārdu, uzvārdu, apstipriniet informāciju ar savu parakstu.

Aizpildiet informāciju par bērnu: vārdu, uzvārdu, dzimšanas dati.

Lejupielādēt dokumentu

Lai bērnu uzņemtu jau nokomplektētā treniņu grupā, ir jāizpilda Latvijas Tenisa savienības apstiprinātie kontrolnormatīvi un Ministru kabineta noteikumu Nr. 508 1.pielikuma punkta 2.37. teniss rezultativitātes kritēriji un jāsaņem attiecīgās vecuma grupas trenera apstiprinājums par uzņemšanu.