E-skola

Lietošanas noteikumi

E-skola ir Liepājas Tenisa sporta skolas (turpmāk – Skola) iekšējā informācijas sistēma.

E-skolas uzdevums ir veicināt kvalitatīvu izglītības procesu un nodrošināt efektīvu informācijas apmaiņu, sadarbojoties dažādām iesaistītajām pusēm – izglītojamajiem, vecākiem, pedagogiem un sporta skolas administrācijai.

Ērtai un drošai E-skolas lietošanai, Lietotāju interesēs ir iepazīties un ievērot zemāk aprakstītos noteikumus. Lietošanas noteikumi nosaka kārtību, kādā  E-skolas lietotāji (turpmāk – Lietotāji) lieto E-skolā pieejamo informāciju un pakalpojumus.

Piekļūšana sistēmai

Lai varētu autorizēties Liepājas Tenisa sporta skolas informācijas sistēmā E-skola, Jūsu lietotājvārds un parole tiks nosūtīta uz Jūsu e-pastu.

 

Ja neesat saņēmuši pieejas datus, tad pārbaudiet savā e-pastā Mēstuļu (Junk, Spam) vai Reklāmas (Advertisements).

Paroles atjaunošana

Situācijā, kad Jums ir informācijas sistēmā E-skola eksistējošs profils, Jums ir iespējams veikt paroles atjaunošanu, lai piekļūtu informācijas sistēmai. Lai to izdarītu, ir nepieciešams ievadīt Jūsu e-pastu. Jaunā parole tiks nosūtīta uz Jūsu norādīto e-pastu.

Ja neesat saņēmuši pieejas datus, tad pārbaudiet savā e-pastā Mēstuļu (Junk, Spam) vai Reklāmas (Advertisements).

Sākums

Sadaļā Sākums Jums rādīsies Nākamie ieplānotie treniņi, Papildus pienākumi, piemēram, tiesāšana sacensībās, veselības pārbaužu apmeklēšana u.c., treniņu apmeklējuma diagramma un Liepājas Tenisa sporta skolas jaunumi interneta vietnē Facebook.

Kalendārs

Sadaļā Kalendārs ir iespējams apskatīt visus notikušos un ieplānotos treniņus, to laikus, treneri, kas vadīs nodarbību, treniņa norises vietu. Šajā sadaļā arī varēsiet sekot līdz treniņu apmeklējumam.

 

Lai treniņu kalendāra apskati padarītu vēl ērtāku, ir pieejamas tādas funkcionalitātes kā Pievienot kalendāru tālrunī (kalendāra pievienošanas pamācības skatīt E-skolā sadaļā Kalendārs) un Drukāt kalendāru.

Apmeklējums

Sadaļā Apmeklējums Jūs varat apskatīt detalizētu informāciju par notikušajiem treniņiem, kā arī cik daudz ir apmeklēti vai neapmeklēti. Paturot peles kursoru uz neapmeklēto treniņu skaita, var apskatīt, cik no tiem ir neattaisnoti, attaisnoti vai slimības dēļ neapmeklēti.

Rezultativitātes kritēriji

Šajā sadaļā varat apskatīt rezultativitātes kritērijus, kas ir jāizpilda atbilstoši MK noteikumiem Nr.508, lai izglītojamais tiktu pārcelts uz nākošo apmācību grupu katra gada 1.septembrī.

Tāpat šajā sadaļa ir apskatāmi izpildīto kontrolnormatīvu rezultāti, to dinamika un novērtējums atbilstoši Latvijas Tenisa savienības apstiprinātajiem kontrolnormatīviem.

Prombūtne

Izmantot vecākiem, lai nodotu informāciju par treniņu neapmeklēšanas iemesliem (ekskursijas, veselības problēmas u.c.) un arī ilglaicīgāku prombūtni. Šī informācija ir pieejama tikai treneriem, ar mērķi, atvieglot ikdienas darbu komunikācijā ar treneriem un izglītojamajiem, kā arī lai uzlabotu treniņu plānošanas procesu.

Kontakti

Sadaļā Kontakti varat apskatīt Liepājas Tenisa sporta skolas administrācijas un treneru kontaktinformāciju.

Profils

Sadaļā Profils varat labot Jūsu kontaktinformāciju un paroli.

Neskaidrību gadījumos rakstīt uz e-pastu: