Dokumenti

Liepājas Tenisa sporta skolā tiek pieņemti tikai parakstīti dokumenti. Tie var būt parakstīti papīra formā vai arī digitālā formā, parakstīti ar drošu elektronisko parakstu. Iesniegumus iespējams iesniegt arī saitē https://epakalpojumi.liepaja.lv/