Par sporta skolu

LTSS

Liepājas Tenisa sporta skola ir Liepājas pilsētas pašvaldības dibināta un pakļautībā esoša izglītības iestāde, kas sadarbībā ar Liepājas pilsētas administrāciju, Izglītības un zinātnes ministriju un Latvijas tenisa savienību īsteno bērnu un jauniešu profesionālās ievirzes sporta izglītības un interešu izglītības programmas tenisā.

Izglītības un zinātnes ministrija sadarbībā ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu 2019.gadā veica Liepājas Tenisa sporta skolas un tās izglītības programmu akreditāciju. Treniņu nodarbības vada kvalificēti 9 tenisa treneri, 1 vispārējās fiziskās sagatavotības treneris un 1 tenisa un vispārējās fiziskās sagatavotības treneris.

Izglītojamo skaits sporta skolā – 252.

Nodarbības notiek tenisa prasībām atbilstošās sporta bāzēs:

  • Liepājas Tenisa sporta skolas korti – Jūrmalas parkā 5, Liepājā,
  • LOC Tenisa halle – Liedaga ielā 7, Liepājā.
1
treneri
1
izglītojamie
1
tenisa laukumi

Liepājas Tenisa sporta skolas korti

LOC Tenisa halle