Astoņdesmito gadu otrajā pusē Liepājas tenisisti startēja dažādos bijušās PSRS mēroga turnīros

Liepājas tenisu pārstāv M.Švarcs, E.Ernestone, O.Makarčuka, A.Žguna, D.Mežniece, J.Jakovļeva, D.Andersone, A.Koļesins, E.Grodskis, E.Lazdāns, V.Fiļipovs, G.Rolis, M.Kronbergs u.c.